Wycieczki jednodniowe

Wycieczki jednodniowe - to krótkie spotkania z niesamowitą i dziką przyrodą!

Zabiorę Ciebie w miejsca znane i nieznane
na Suwalszczyźnie, w Puszczy Augustowskiej i w Dolinie Biebrzy. Pokażę Tobie fragmenty lasów i bagien o charakterze pierwotnym, które ewoluują od tysięcy lat! Zobaczysz i poczujesz ich naturalne piękno i dzikość w nich tkwiącą. To tutaj swoje ostoje mają rzadkie gatunki roślin i zwierząt, które będziesz podziwiać i poznawać.

To w jaki sposób chcesz poznawać region zależy od Twoich zainteresowań i sposobu jego odkrywania. Możemy wybrać się na wycieczkę pieszo, rowerem, kajakiem lub samochodem - wszystko możemy ustalić, oczywiście podpowiem.

Wybierając się na wycieczkę ze mną dostajesz gwarancję profesjonalnego podejścia, rzetelności, pełnego przygotowania merytorycznego, świetnej znajomości terenu i dobrego humoru.
Zamówienie i wycena wycieczek dostępna na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIKA PUSZCZA - Zapraszam na wspaniałe trasy po najstarszych lasach Puszczy Augustowskiej. Zabiorę Ciebie w miejsca gdzie ponad 200-letnie drzewa żyją i umierają w odwiecznym cyklu natury, a las żyje w tylko sobie znanym rytmie. Miejsca te są ostoją wielu rzadkich już i ginących gatunków zwierząt i roślin. Stare lasy są jednym z niewielu miejsc gdzie swój dom mają dziesiątki gatunków mchów i porostów oraz setki gatunków grzybów - niesamowite przyrodnicze bogactwo. To tutaj będziesz miał okazję zobaczyć niektóre gatunki storczyków, dzięcioła białogrzbietego lub trójpalczastego, skrytego w gęstwinie jarząbka, orzechówkę czy krzyżodzioba świerkowego. Stare lasy są ostoją wielu gatunków ssaków w tym łosi, żubrów, wilków i rysi, których ślady obecności z pewnością zobaczymy, a z odrobiną szczęścia może spotkamy się z nimi oko w oko.

Długość trasy: 6-12km, Czas: 4-8 godzin, Termin: cały rokDZIKIE RZEKI - Na przyrodnicze wycieczki w kajaku lub w canoe zabiorę Ciebie o każdej porze roku, w dzień, o wschodzie i zachodzie słońca lub po zmroku. Czarna Hańcza, Marycha i Rospuda to przepiękne dzikie rzeki, z którymi związana jest niesamowite bogactwo natury. Wiosną i latem doliny rzek rozkwitają setkami roślin i ściągają do siebie niezliczone owady i dziesiątki gatunków ptaków. To tutaj obejrzymy rzadkie gatunki ważek i motyli, gnieżdżące się w dziuplach kaczki - gągoły i nurogęsi, polujące nad wodą zimorodki, przepiękne czaple białe i siwe oraz ptaki drapieżne, takie jak: bielik, kania czarna, błotniak stawowy czy orlik krzykliwy. O świcie, wieczorem lub w nocy przy odrobinie szczęścia powinniśmy zobaczyć na rzece zajęte swoimi sprawami bobry i wydry. Czasem na brzegu rzeki można zaskoczyć brodzące jelenie lub łosie.

Długość trasy: 12-25km, Czas: 6-10 godzin, Termin: cały rok


DZIKIE BAGNA - Jest takie jedno wyjątkowe miejsce w Polsce, perła bagiennej przyrody na skalę Europy... to dolina rzeki Biebrzy. Biebrza ze swoją doliną na całej swojej długości stanowi Biebrzański Park Narodowy - największy w Polsce. O każdej porze roku zabiorę Ciebie na niesamowitą wyprawę w bagienny świat dzikiej przyrody. Wiosna nad Biebrzą to czas ptasich przelotów, tysiące gęsi, kaczek, ptaków brodzących i żurawi można podziwiać na biebrzańskich rozlewiskach i łąkach. Lato to niesamowity czas należący do świata owadów, głównie motyli i ważek. Jesień w dolinie Biebrzy to wspaniałe barwy bagien i lasów - czas na bukowisko łosi oraz jesiennej migracji ptaków. Natomiast okres zimowy jest jednym z najlepszych momentów na tropienia i obserwacje łosi oraz wilków w nadbiebrzańskich lasach. Biebrza to również niesamowita historia bagien i ludzi.

Długość trasy: 6-12km, Czas: 6-8 godzin, Termin: cały rok


DZIKA SUWALSZCZYZNA - Suwalszczyzna określana jest "Polskim Biegunem Zimna", gdyż poza górami jest jedynym miejscem w kraju, gdzie panują bardzo surowe warunki klimatyczne. Przejmująca rzeźba Suwalszczyzny, pagórki, niecki, doliny rzeczne, zabagnienia, jeziora, lasy oraz mikroklimat odpowiadają za niezwykłe bogactwo środowisk przyrodniczych w regionie. Snujące się na wyniesieniach oraz w dolinach łąki, kwitną wiosną i latem niezliczoną ilością barwnych kwiatów. Występuje na nich kilkaset gatunków roślin, a wśród nich wiele jest gatunkami bardzo rzadkimi i ginącymi. Z uwagi na ten niesamowity pejzaż polodowcowy utworzony został tutaj Suwalski Park Krajobrazowy, który przecina dolina Czarnej Hańczy i Szeszupy. W granicach parku znajdują się 24 jeziora z Jeziorem Hańcza - najgłębszym jeziorem  Niżu Środkowoeuropejskim i kilkoma wspaniałymi wyniesieniami terenu.

Długość trasy: 5-20km, Czas: 6-10 godzin, Termin: cały rok